VISITESVISITES

PETICIÓ DE VISITA PER A GRUPS

La petició de sol·licitud de visites al Museu per a qualsevol grup de persones es pot fer:


  1. A través de trucada telefònica indicant el nom del grup, el dia i hora de la visita, el nombre aproximat de persones i si es demana guia del museu.
  2. Emplenar el formulari i enviant-lo. Rebrà contestació al seu missatge.