HISTÒRIA


HISTÒRIA DEL
MUSEU MILITAR SANT CARLES


E l Rei Felip III va ordenar construir una torre a petició expressa dels comerciants, a través del Gran i General Consell. Va ser el 'inici del conjunt arquitectònic. S'accedia a la torrassa a través d'un pont llevadís, mitjançant una escala de maçoneria, utilitzant la porta que es troba a la part superior.

El cost de la construcció va ascendir a 12.000 lliures, 5.000 a càrrec de la Universitat del Regne de Mallorca, 5.000 les va pagar la Corona i les 2000 lliures restants, el Col·legi de la Mercaderia.

L a construcció es va efectuar entre el 1610 i 1612 en el lloc original on hi havia l'antic far de Porto Pi.

La construcció es va realitzar a causa de la necessitat de defensar la zona marítima entre Palma i Palmanova i Especialment Porto Pi, que durant el segle XVII fora port natural de la ciutad de Palma, dels atacs dels pirates i berbers que navegaven per la Mediterrània .L a Torre presenta forma tetragonal amb un baluard en cadascuna de les cantonades. El material és de marès i es poden veure a moltes peces les marques dels picapedrers de l'època. Segons alguns historiadors, el nom del Castell es deu al Virrei de Mallorca D. Carlos Coloma. Mig segle després de la construcció i davant la necessitat d'augmentar la dotació de personal del Castell i del seu material, en 1662, regnant Felip IV, s'aborda la construcció de l'ampliació de la 2a fase a càrrec de l'il·lustre enginyer militar D. Vicente Mut. La fortalesa presenta forma trapezoïdal, amb quatre grans baluards que li donen aquesta planta tan peculiar. Ja al segle XIX, es porta terme la 3a, i definitiva, gran reforma, afegint-li una Bateria de Costa amb quatre canons Ordoñez de 24 a l'exterior.

Durant el segle XX ha tingut diversos usos, presó d'oficials, bateria de salves per saludar els vaixells de guerra i Museu Militar a partir de 1981. Des de 1997 el Consorci Castell de Sant Carles s'ocupa de la gestió del museu i la fortalesa, format per les següents administracions:

1. Ministeri de Defensa

2. Govern de les Illes Balears

3. Consell Insular de Mallorca

4. Ajuntament de Palma